Poštovani prijatelji,


Zahvaljujući Uzvišenom Allahu dž.š. i donoseći salavat na Allahovog miljenika Muhammeda a.s. s radošću i zadovoljstvom želimo vam saopštiti radosnu vijest da smo uz Allahovu pomoć realizovali, dugo pripreman, projekat kupovine prostora (vakufa) za potrebe našeg Džemata. U četvrtak 11.8.2011. potpisan je kupoprodajni ugovor od strane našeg džemata. Objekat koji smo kupili je namjenski i ima sve potrebno za budući uspješan rad našeg Džemata.

Poštovana braćo i cijenjeni aktivisti džemata. Nadajući se Allahovoj pomoći, te solidarnosti naših džemata, mi vam se ovim putem obraćamo molbom za finansijsku podršku u realizaciji ovog projekta.


U nadi da ćemo u ovom projektu prepoznati zajednički uspjeh mi vas mahsus selamimo i želimo puno uspjeha u radu.


Adnan Džonlić, predsjednik    Fahrudin ef. Džinić, imam

 

Islamische Gemeinschaft der Bosniaken, Wiesbaden e.V.

Rheinstr. 64, 65185 Wiesbaden. e-mail: info@igb-wiesbaden.de


Predsjednik džemata: Adnan Džonlić, mobil 015164605559, dzonlic@gmx.de

Imam, hatib i muallim: Fahrudin ef. Džinić, mobil 01703536640, fahrudin.dzinic@arcor.de


Bankverbindung:

Naspa Wiesbaden (BLZ 51050015)

Konto Nr.: 100 196 603


IBAN: DE76 5105 0015 0100 1966 03


S.W.I.F.T./BIC-Code: NASSDE55


ili


Volksbank eG Darmstadt (BLZ 50890000)

Konto Nr.: 666 370 2


IBAN: DE60 5089 0000 0006 6637 02


S.W.I.F.T./BIC-Code: GENODEF1VBD
Formiranje Džemata


U toku mjeseca Ramazana 1993 godine, kada je sve veći broj našeg naroda pristizao u ovaj grad, rodila se ideja za osnivanje Džemata Wiesbaden. Jači intenzitet aktivnosti za formiranje džemata osjetio se u julu i augustu iste godine, kada je formiran Inicijativni odbor koji će izvršiti određene pripreme za registraciju  i početak rada Džemata. Članovi tog inicijativnog odbora bili su ljudi koji su ovaj džemat vodili od tada pa sve do skupštine Džemata koja je odžana 30.10.1994 god. Veliki je broj  onih  džematlija koji nisu bili članovi Inicijativnog odbora, ali su dali nesebičnu finansijsku i duhovnu podršku budućem radu ovog Džemata.


Područje džemata i struktura Bošnjačke populacije.


Džemat Wiesbaden obuhvata sam grad Wiesbaden,  kao i okolna mjesta: prema Mainzu  - Mainz Kastel, Mainz Kostheim, prema Koblenzu - Bad Camberg, Rüdesheim, Taunusstein, Bad Schwalbach, Idstein, Limburg Nidernhausen, prema Frankfurtu – Hofheim, Flörsheim, Rüsselsheim i Eppstein.

Broj Bošnjaka na području ovog Džemata stalno se mjenjao uslovljen migracionim zbivanjima, ali smo došli do približnih informacije da je na ovom području ca. 500 porodica. Važno je napomenuti da se na području Džemata nalazi  i jedan broj Bošnjaka iz Sandžaka, Makedonije i Kosova, a tu su i braća Albanci sa Kosova i iz Makedonije.Članovi džemata


Broj članova Džemata na početku rada bio je 45. Od tada pa do danas bilo je stalnih promjena u broju čalanova tako da se dostizala brojka i do 250. Trenutni broj članova je 150.Aktivnosti i rad džemata


U džematu se obavljaju svi namaski vaktovi, mektebska nastava, kursevi, predavanja i povremene tribine, kao i humantarne akcije, kulturne i sportske manifestacije. Kada je bio veći broj omladine organizirane su pojedine sekcije koje su imale zapažene rezultate kao što je Karate sekcija „Bosna“ i Hor „Ašik“. Danas u sklopu Džemata djeluje fudbalski klub „SV BOSNA 04“ koji se takmiči na nivou grada Wiesbadena. Od 2009 godine Džemat redovno organizira Večer Kurana a povremeno susret žena i večer duhovne muzike.

Ono što je posebna odlika ovog džemata jeste uspješan rad mekteba iz čijih klupa je jedan broj polaznika stavio svoje školovanje u našim medresama a to su: Faruk Džinić (apsolvent na Fakultetu u Wiesbadenu), Sabahudin Avdović (promotor i predsjednik BIG partije u Wiesbadenu, Elvis Deumic, Fadil Arifovic. U protekloj školskoj 2010/2011 je upisanih 96 polaznika. Mektebska nastava se izvodila jedno vrijeme i u Bad Cambergu, Limburgu i Wetzlaru.  Džemat je bio domaćin Savenog takmičenja iz mektebske nastave. Literatura se u džematu redovno distibuira i to iz oblasti vjere, kulture i historije. U toku agresije na BiH ovaj džemat je dao nesebičnu podršku odbrani domovine u raznim vidovima, putem novčanih davanja, u robi i hrani. Bili smo uključeni u sve veće akcije koje je vodila Islamska zajednica i Ambasada BiH u Njemačkoj.


Džematski odbori i imami


Članovi prvog Džematskog odbora


Prvi predsjednik: Ermin Majdankić

Članovi: rahmetli, Refik Bašić, rahmetli Rasim Ćoralić, Emin Abdi, Nijaz Imširović, rahmetli Salko Ugarak, Zijad Sikirić, Derviš Musić, Murat Hodžić i Fahrudin Džinić.


Aktuelni članovi Džematskog odbora

Predsjednik: Adnan Džonlić

Članovi: Semsudin Toromanović, Suad Smaili, Bulic Ismet, Ramadan Umeri  i Fahrudin Džinić


Imamsko-hatibsku i muallimsku  dužnost od početka rada Džemata obavlja Fahrudin ef. Džinić.


Odnos i saradnja sa drugim bošnjačkim organizacijama


Na području Džemata egzistirala je Bosanska dopunska škola. Sa Bosanskom dopunskom školom koju cijelo vrijeme vodio prof. Alija Uzunović a saradnja je bila na zavidnom nivou jer smo bili jedan od organizatora za početak rada ove škole zajedno sa profesorom Alijom Uzunovićem. Sa svim drugim organizacijama izvan džemata surađujemo onoliko koliko su nam interesi i ciljevi slični.

Vjerovatno vam je poznato da je naš Džemat bio domaćin 22.04.2007 godine prve konstituirajuće sjednice Sabora Mešihata IZ Bošnjaka u Njemačkoj i da je u Wiesbadenu izabran prvi Muftija u dijaspori.